België brandveiliger met
residentiële sprinklers

>82 % minder dodelijke slachtoffers  >60% minder gewonden  >45% minder schade

Waarom residentiële sprinklers?

Sprinklers redden levens, maken veilig vluchten mogelijk en voorkomen onnodig leed en schade. Zij dragen bij aan een brandveiliger België.

Feiten

>82 % minder dodelijke slachtoffers,

>60% minder gewonden >45% minder schade
DE OPLOSSING

Residentiële sprinklers

Een residentiële sprinklerinstallatie is een automatisch blussysteem dat bij brand een overleefbare situatie creëert, zodat veilig gevlucht kan worden. Vaak is het mogelijk deze direct op de waterleiding aan te sluiten. Met een minimale hoeveelheid water wordt een overleefbare situatie gecreëerd. De installatie wordt ontworpen op basis van bijvoorbeeld de NPFA 13D, de NFPA 13R of de nieuwe EN 16925. De normen leveren brandveiligheid op, gebaseerd op ruim 40 jaar testen, zoals in de UL1626 of EN 12259-14.

Slachtoffers vooral in onze woningen

Het Belgian Fire Sprinkler Network (BFSN) is ervan overtuigd dat sprinklersystemen in residentiele omgevingen het aangewezen middel zijn om de brandveiligheid in belangrijke mate te verhogen en het risico op dodelijke slachtoffers drastisch te verminderen.

statistieken

Kwetsbare mensen

Statistische gegevens tonen aan dat oudere mensen boven de 65 jaar, kleine kinderen en mindervalide mensen tot drie keer zo veel kans hebben op sterven bij brand. De maatschappelijke evolutie maakt dat er steeds meer oudere en minder mobiele, met als gevolg meer kwetsbare mensen, woningen, appartementen en rusthuizen bevolken. Ook blijven meer en meer ouderen, vaak gedwongen door overheidsbeleid, langer zelfstandig wonen. De multiculturele omgeving en de verschillende taalgebruiken die ermee gepaard gaan kunnen eveneens aanleiding geven tot bijkomende risico’s voor de bewoners in geval van brand.

Leden BFSN residentiele sprinklers

De leden van de BFSN residentiele sprinklers werkgroep werken aan het beschikbaar maken van deze installaties voor de Belgische markt. De leden bestaan uit leveranciers, installateurs adviseurs en een certificatie-instelling. Het initiatief wordt ondersteund door EFSN.

ANPI

Certificatie-Instelling

www.anpi.be

Group Benvitec

Installateur

www.benvitec.be

Grundfos

Leverancier

www.grundfos.com

Johnson Controls Fire Suppression Products

Leverancier

www.tfppemea.com

Viking EMEA

Leverancier

www.viking-emea.com

Contacteer ons

Voor vragen en informatie helpen wij u graag.

BFSN

National Manager

Inge Devalez

Phone:

+32 498 12 99 06

Address:

Industrielaan 20 – 9320 Erembodegem – BE 0836.462.078